Српски народ: одговорност за близину Божјег имена

Говори: Енрико Јосиф Поред јеврејског, народ који има страховиту одговорност, управо за близину Божјег имена – нека ми се не говори о национализму или било шта томе слично – хтели ми или не хтели, јесте српски народ, страдалачки народ. Он…