Верујем у једног аутора (О томе зашто прескакати референце)

Пише: Милан Веселица Ретко наиђем на штиво којем потпуно верујем. Потпуно не значи и слепо, а још мање трајно и коначно. Верујем да аутор није модификовао коришћене податке како би поткрепио своју тезу. Верујем да познавање материје о којој пише…