ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА

АУТОРСКА ПРАВА
Портал „Компас“ власник је ауторских права на све садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале) који су објављени на веб адреси www.kompasportal.rs без назначеног имена и презимена аутора (само са назнаком „Редакција“). Аутори текстова који су објављени на порталу са назначеним именом и презименом искључиви су власници ауторских права на тај текст. Ставови изнети у ауторским текстовима не представљају званичан став редакције и уредништва портала „Компас“, већ искључиво аутора текста.

Правила преношења

Преношење текстова или делова текстова чији аутор није Редакција дозвољено је уз изричиту и писмену дозволу аутора текста. Уколико Вам је за потребе добијања дозволе за преношење неопходан контакт аутора текста, обратите нам се на адресу: redakcija.kompas@gmail.com

Преношење текстова чији аутор је Редакција могуће је учинити на један од следећа два начина:
за преношење целог текста неопходно је прибавити изричиту и писмену дозволу уредништва путем адресе: redakcija.kompas@gmail.com и поштовати правила преношења;
за преношење текста у обиму до максималних 600 словних знакова није потребно прибавити дозволу уредништва, али је потребно поштовати правила преношења.
Приликом оваквог преношења обавезно је навођење извора (извор: портал „Компас“) испод наслова или испод пренесеног текста, и стављање линка на крају са усмерењем на оригинални текст, назнаком „цео текст прочитајте на: (линк)“.

У случају преношења текста или информација из текста, као и фотографије супротно наведеним правилима, „Компас“ задржава право да, у складу са Законом, против прекршиоца покрене судски поступак ради заштите ауторских и других сродних права и надокнаде штете.
„Компас“ ће одмах размотрити примедбе посетилаца који сматрају да им је објављивањем садржаја на порталу повређено сопствено ауторско право. У случају да се утврди да се ради о повреди ауторских права, текст, фотографија и др. биће скинути са портала.

КОМЕНТАРИ ПОСЕТИЛАЦА
Кад је реч о интерактивним садржајима (коментарима посетилаца), „Компас“ задржава право да не објави садржаје којима се повређује приватност неког лица, увредљиве садржаје, као и садржаје који су у супротности са одредбама Закона о јавном информисању. „Компас“ не одговара за коментаре посетилаца који су одраз њиховог мишљења.

ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ ВЕБ СТРАНИЦЕ
„Компас“ не сноси одговорност за садржину веб страница изван свог портала.

ОГЛАШАВАЊЕ
„Компас“ није одговоран ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу, јер се ради о пословном односу између посетиоца портала и оглашивача.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
„Компас“ може у свако доба изменити и допунити Правила.