Главни и одговорни уредник:
Михаило Братић

Уређивачки одбор:
Михаило Братић, уредник рубрика Регион и Свет
Марија Петровић, уредник рубрика Србија и Витраж
Милан Веселица, уредник рубрике (П)огледи
Јован Аркула, уредник рубрике Спорт

Секретар редакције:
Ненад Варничић

Лектор:
Марија Петровић